Coronapeiling onder sportverenigingen, doe mee met de enquête

Graag nodigen we alle biljartverenigingen uit om onderstaande vragenlijst over de gevolgen van de coronacrisis voor hun vereniging in te vullen. Samen met NOC*NSF en het ministerie van VWS zijn we benieuwd naar de gevolgen van de coronacrisis voor ledenbinding, vrijwilligers, het aanbod van de vereniging en de financiële positie en uw vertrouwen in de toekomst van de vereniging. Hiermee helpt u ons bij het creëren van een beter beeld van de behoeften van sportverenigingen in deze bijzondere tijd.

Omdat de vragenlijst door meerdere partijen wordt uitgezet, kan het zijn dat een vereniging meerdere keren een uitnodiging voor de vragenlijst ontvangt. Het is de bedoeling dat per vereniging de vragenlijst 1 keer wordt ingevuld. Tijdens het invullen van de vragenlijst kan het handig zijn om enkele gegevens over de begroting van uw vereniging bij de hand te hebben, omdat we ook geïnteresseerd zijn in de financiële gevolgen voor de sportvereniging.

Voor de verenigingen bestaat de mogelijkheid om aan het einde van de vragenlijst aan te geven dat ze een e-mail willen ontvangen met hun antwoorden op de vragen.D
De vragenlijst staat tot 14 april open. Mogelijk dat we die tijd nog verlengen. We verwachten een invultijd van ongeveer 20-25 minuten.

De open link naar de vragenlijst is de volgende:
https://2gather.dubinterviewer.com/q?Quest=2123

Mogelijkheid tot organiseren digitale ALV verlengd tot 1 augustus. 

Op 12 maart heeft de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over het besluit tot verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Deze wet maakt het onder meer mogelijk om (jaar)vergaderingen van rechtspersonen in elektronische (digitale) vorm te houden. Dit is dus ook van toepassing op de ALV van een sportvereniging. De werking van de wet is verlengd tot 1 juni, waarbij is aangegeven dat de minister voornemens is de mogelijkheid tot elektronisch vergaderen te verlengen tot 1 augustus, om zo organisaties meer zekerheid te bieden bij het plannen en organiseren van dergelijke vergaderingen. Intrekking van de wet (op zijn vroegst dus per 1 augustus) zal altijd minimaal twee maanden van tevoren worden aangekondigd. 

Aanvragen TASO-Q4 nog mogelijk tot en met 5 april 

Op dit moment is het loket voor de TASO-Q4 geopend. De regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties (zoals biljartverenigingen) met minimaal 10% omzetdaling over Q4-2020 en minimaal €1500 aan financiële schade (als gevolg van doorlopende lasten) in dezelfde periode. Hierbij wordt gekeken naar lasten aan de sportaccommodatie die een vereniging in eigendom of beheer heeft, maar bijvoorbeeld ook naar de bondsafdrachten.  

Voor deze regeling is € 29 miljoen beschikbaar. Tot vorige week hebben zo’n 1900 amateursportorganisaties voor ruim € 8,3 miljoen aan compensatie aangevraagd. Er is dus nog het nodige budget beschikbaar. Het zou bijzonder jammer zijn als biljartverenigingen die daar wel recht op hebben, geen gebruik maken van deze mogelijkheid tot compensatie. 

TASO vs. TVL 

We weten dat er een aantal verenigingen is dat in eerste instantie voor Q4 een beroep op de TVL regeling heeft gedaan, terwijl zij nu tot de conclusie komen dat de TASO voor hen beter zou uitpakken. We weten ook dat verenigingen die hierop contact opnemen met RVO (het loket voor de TVL) niet altijd een eenduidig antwoord krijgen over hoe ze de TVL aanvraag in kunnen trekken. Met VWS is afgesproken dat deze verenigingen bij het aanvragen van TASO in kunnen vullen dat zij geen TVL hebben aangevraagd, waardoor ze alsnog voor de TASO in aanmerking kunnen komen. Zij hebben dan tot het moment van vaststelling (september 2021) de gelegenheid de TVL subsidie alsnog terug te storten. Op de website van de TASO staat hoe dit in zijn werk gaat. 

Alle info over de TASO regeling is op de website van DUS-I te vinden. 

Nieuw kader event – De Classic Race Challenge

De Classic Race Challenge is een testwedstrijd op basis van een nieuw systeem dat de CEB met trots lanceert en promoot. Het hoofddoel is zowel spelers als toeschouwers nieuwe motivatie te bieden voor liefhebbers van seriespelen. Records kunnen worden behaald. De nieuwe spelmodus belooft aantrekkelijker te worden en geeft de CEB de kans om de klassieke disciplines nieuw leven in te blazen.
Meer informatie en links naar de beelden van dit nieuwe format klik hier.

Lobby gericht op opening en maatregelen
De gezondheid van de leden is het belangrijkste en betekent dat er vanwege de huidige situatie nog niet gebiljart kan worden. Maar ondanks de hoeveelheid besmettingen neemt dat niet weg dat we er voor moeten zorgen dat wanneer het kan de binnensport en horeca niet pas als laatste open kunnen gaan. Daarom zet de KNBB ook op verschillende wijze de lobby hiervoor in. Uiteraard via NOC*NSF richting de instanties. Maar ook samen met de binnensportbonden zoals middels de gezamenlijke actie, met de aan horecaverbonden sportbonden en de KNBB is namens de accommodaties onlangs verbonden aan het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). De POS is met haar lobby vooral gericht op EZK en VWS. Om meer onderbouwing te hebben is deze week een vragenlijst naar zo’n 650 biljart-, pool- en snookerlocaties verstuurd.

KNBB Jumbo Masters
Een eerste resultaat van het lobbyen is de afgegeven vergunning om de KNBB Jumbo Masters in een zogenaamde bubbel zonder publiek te kunnen testen. Dit met als belangrijkste doel om de vele duizenden biljartliefhebbers te kunnen laten genieten van live wedstrijden op het hoogste niveau. Zo gaat ZiggoSport meerdere dagen live op TV uitzenden en zullen de livebeelden ook aangeboden worden op internet via o.a. Youtube. Hierdoor kan ook iedereen die geen Ziggo heeft gratis naar de wedstrijden kijken. Als de test goed verloopt hopen we dat de uitkomsten bijdragen in de lobby. De Masters vinden van 25 t/m 29 april plaats. Klik hier voor meer info.

De nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) geldt straks ook voor alle districten en verenigingen.
Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. De wet zal op 1 juli 2021 in werking treden. Dit heeft ook gevolgen voor verenigingen en stichtingen waaronder sportbonden, sportorganisaties en de lokale verenigingen.

De wettelijke veranderingen hebben vooral betrekking op de taakstelling van het bestuur, de aansprakelijkheid en de besluitvorming van de bestuurders en de toezichthouders met een tegenstrijdig belang aan dat van de organisatie. Veel wat nu in de wet extra wordt vastgelegd als verplichting is gelukkig nu al gangbaar in de praktijk. De gevolgen vallen dus best mee, vooral voor lokale verenigingen. Iedere vereniging die statuten heeft moeten aangepast worden.

Voor alle aangesloten verenigingen is er een speciaal afgestemd aanbod van slechts €95,- wat bestaat uit juridische helpdesk, stappenplan, modelstatuten en korting op de notaris. Indien verenigingen hiervan gebruik willen maken kunnen zij dit kenbaar maken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij hopen dat we met het delen van deze informatie u helpen om de belangrijkste informatie van knbb.nl en carambole.nl te filteren.
Op www.knbb.nl/coronavirus worden bijna dagelijks updates en nieuwsartikelen in relatie tot Corona geplaatst waardoor u up to date blijft.

Als er bij u naar aanleiding van deze nieuwsupdate en/of Corona vragen zijn dan kunt u deze het beste stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen er alles aan doen om deze zo snel als mogelijk te beantwoorden.

Blijf gezond en mocht u aanvullende vragen hebben dan horen wij dat graag.

Wens u ondanks de geldende beperkingen een mooi paasweekeinde!

Met sportieve groet,

Willem La Riviere

directeur

Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB)

UPDATE 5 november

KNBB Vereniging Carambole (KVC)

5 november 2020

Naar aanleiding van de landelijke persconferentie van afgelopen dinsdag, vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Besluit

Het bestuur ziet zich helaas genoodzaakt om alle evenementen en wedstrijden tot 1 januari a.s. af te gelasten.

Informatie over de voor 28 november geplande ALV volgt.

UPDATE 27 oktober

Geen wedstrijden tot en met 31 december 2020

Omdat er veel niet kan en er vooral veel onduidelijkheid is, hebben de wedstrijdleiders zich gebogen op wat wel kan.

We besloten om een heel nieuwe opzet voor de PK op te starten. Deze zal, als we weer wat mogelijkheden hebben, beginnen in de eerste week van januari met het spelen van voorrondes. De organisatie kost wel even tijd. Maar dan kunnen wij u in ieder geval wel wat bieden.

Uitgebreide informatie vindt u in de Nieuwsbrief 3 van West-Friesland, die u op deze site kan vinden.

Ik wens u allen goede gezondheid.

Namens het bestuur,

Thea de Weerd.

Update 14 oktober 

Ons district heeft de wedstrijden al tot en met 25 oktober stilgelegd.

Nu de KNBB de wedstrijden tot 10 november heeft opgeschort, worden gedurende deze periode alle PK- en teamwedstrijden stop gezet.
Zoals het er nu uit ziet, krijgen we na 27 oktober gemeld hoe we verder kunnen.

We hopen dan met nieuwe inzichten en ruimte en vooral creativiteit toch wedstrijden te kunnen laten verspelen.   

Namens het bestuur,

Thea de Weerd 

Update 29 september

Beste biljartvrienden.

Niet leuk voor iedereen die graag wil biljarten.

Maar gezien de maatregelen van de overheid:

  • Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten.
  • Sportkantines zijn gesloten.

Daarom neemt het districtsbestuur het besluit: Alle KNBB wedstrijden worden stil gelegd.

Deze maatregel geldt vanaf vanavond 29 september 18.00 uur tot en met 20 oktober.

Hoe het daarna gaat, weet niemand.

Wij gingen wel van start met PK en team wedstrijden. Maar in enkele districten werden competities al uitgesteld. Ook in het gewest liep het plaatselijk vast. Er kon niet gespeeld worden. Dus of onze wedstrijden een vervolg zullen krijgen, is onduidelijk.

Duidelijkheid zit er dus voorlopig niet in. Maar mocht u vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Ik wens u allen een goede gezondheid.

Thea de Weerd

Update 5 juni

Nieuwsbrief KVC Mei 2020

Corona – hoe nu verder?   

 Net zoals iedere biljartliefhebber kijken ook wij reikhalzend uit naar het moment dat het ‘weer mag’.  Wij moeten ons echter laten leiden door de voorschriften van de overheid en de adviezen van NOC*NSF. Op onze website (www.knbb.nl\coronavirus) is daar voortdurend de laatste stand van zaken over te vinden en u hebt ook berichtgevingen vanuit het bondsbureau daarover ontvangen. Lees vooral ook het concept protocol biljarten (zie bijlage). Daar kunnen wij niets aan toevoegen.  
Ongetwijfeld zijn velen zich ondertussen al aan het voorbereiden op het mogelijk maken van de herstart. Wij wensen iedereen daarmee heel veel wijsheid en sterkte.  Gelukkig worden de vooruitzichten geleidelijk aan rooskleuriger. En het begint ernaar uit te zien dat we toch al heel gauw weer een potje kunnen gaan biljarten. Als dat eerst maar weer mag, dan komen de wedstrijden ook wel weer. De eerste versoepelingen van de afgelopen week zullen veel duidelijk maken. Dus is het nog even spannend of de vooruitzichten gunstig blijven. Blijven ze gunstig, dan kan er al gauw weer meer. Dan kunnen we over een paar maanden ook de wedstrijddraad weer oppakken.  We zullen hier en daar moeten improviseren, maar dat is niet erg. Daar komen we best wel uit. En die maatregelen waar we ons dan aan moeten houden? Dat doen we gewoon! 
 
 
ATTENTIE : Verzetten Algemene Ledenvergadering KVC 
 
De ALV staat gepland op zaterdag 13 juni a.s. Helaas is deze datum niet haalbaar als wij fysiek willen bijeenkomen. Dit mag weer na 1 juli, en wij verzetten dan ook de ALV naar zaterdag 4 juli 2020 om 10.30 uur in Dorpshuis De Twee Marken te Maarn. Deze locatie garandeert de vereiste maatregelen voor grotere bijeenkomsten. Omdat wij daarom de groepsgrootte moeten beperken, verzoeken wij de districten om met maximaal 1 afgevaardigde aanwezig te zijn. De vergadering wordt deze keer in de ochtend gehouden, omdat direct daarop volgend dan de Bondsraadvergadering in de middag in dezelfde locatie kan plaatsvinden. De agenda en stukken volgen in de loop van de  volgende maand. 

 

Coulance m.b.t. sluiting inschrijving PK nationaal voor seizoen 2020/2021   Het bestuur heeft besloten de PK inschrijvingen pas te gaan factureren als er volledige zekerheid is dat vanuit de overheid groen licht is gegeven voor de doorgang van biljartwedstrijden. Ondanks dat er op dit moment nog geen zekerheden bestaan, willen wij onze leden vragen om hun inschrijvingen wel gewoon te blijven doen zodat problemen bij plotseling gewijzigde omstandigheden minimaal blijven.   De reguliere sluiting van 15 juni zal sowieso verlengd worden naar 15 juli.                                                                                                                                            

Begroting 2020                                         
 
Tijdens de ALV van november 2019 is de begroting 2020 behandeld en goedgekeurd, waarbij de contributie voor dag- en avondspelers werd verhoogd met € 2,- met ingang van 1 augustus 2020. 
 
Als gevolg van het niet doorgaan van een aantal evenementen, waaronder de Landsfinale, zal het bedrag aan uitgaven aanzienlijk dalen. Om die reden en om zoveel mogelijk leden "aan boord" te houden, heeft het bestuur besloten deze contributieverhoging een jaar uit te stellen. Daarnaast is het inschrijfgeld voor "landelijke inschrijvingen op de kleine tafel" verlaagd van € 19,- naar € 15,-. Dit laatste is gebaseerd op het feit dat deze voorwedstrijden beperkt worden tot 4 partijen. 
 
Leden die, ondanks alle positieve berichten over het herstarten van het wedstrijdseizoen na 1 september a.s., tijdelijk hun lidmaatschap willen opzeggen, verzoeken wij het lidmaatschap om te zetten naar "niet spelend" waardoor ze mee blijven tellen voor de NOC*NSF-subsidie. De dan nog verschuldigde contributie van € 5,- per jaar zal toch geen belemmering zijn. 
 
Wij rekenen op een ieders medewerking, zoals al zo vaak gezegd in deze tijd: SAMEN STERK! 
 
 
Tips & adviezen voor verantwoord biljarten 
 
Voor wanneer het kabinet besluit om ook binnensport (gefaseerd) toe te staan heeft de KNBB een eerste protocol verantwoord biljarten opgesteld; deze is op 6 mei aangepast en verdere aanpassingen zijn nog mogelijk. Dit protocol kan straks voor verenigingen, lokaliteiten en spelers als leidraad dienen om biljarten (carambole, poolen, snooker en driebanden) op een beheerste en veilige manier te organiseren. Alle vragen, opmerkingen en suggesties die hierop binnenkomen, worden gebruikt om het protocol bij te stellen en een FAQ op te stellen. Naast dit officiële protocol zijn er de laatste weken online volop aanvullende tips & adviezen voor verantwoord biljarten verschenen. Zo stond al op 2 mei op Bommeltje.nl dit artikel:  https://www.bommeltje.nl/website/nadenken-over-het-nieuwe-biljarten/  Hierin tips van bezoekers, de tips ingedeeld in de categorieën ‘Biljartgerelateerd’ en ‘Locatiegerelateerd’. Lezen, dus! 

 

Gezien de vraag die hiernaar bestond, zijn de tips & adviezen die wij online hebben gezien of per mail hebben ontvangen, gebundeld in dit stuk: Tips & adviezen voor verantwoord biljarten. Ingevoegd in dit artikel: dit document dat wij hebben toegestuurd gekregen van Tim Loedeman, een inspiratiedocument op persoonlijk titel van Tim om te kijken of teamcompetities en PK’s misschien anders kunnen worden opgezet, plus ook ingevoegd een voorbeeld van hoe een draaiboek van een biljart-, pool- of snookerzaal dat rekening houdt met alle voorschriften eruit zou kunnen zien.

 

Update 31 mei 

Beste secretaris/voorzitter,

We hopen dat u in goede gezondheid bent!  Zoals u waarschijnlijk al heeft meegekregen uit de media is het laatste nieuws dat vanaf 1 juli (als het de komende maand goed gaat) ook de sport/verenigingskantines open mogen van het Kabinet. Dit is goed nieuws voor de biljartsport. Hiermee komt een einde aan de onduidelijkheid over wie nu wanneer open mogen.

Gezamenlijk hebben de KNBB en de NDB de laatste weken veel energie gestopt in het behartigen van de belangen van de aan de horeca verbonden sporttakken. Op de eerste plaats betekende dat ervoor lobbyen dat de horeca per 1 juni weer open zou gaan. Dat is gelukt. Ook hebben we ons ingezet om alle biljart-, snooker-, pool- en dartsaccommodatie mee open te laten gaan per 1 juni of in ieder geval eerder dan 1 september. Wij vinden het heel belangrijk dat er niet op basis van SBI-codes bepaald wordt wie er wel en wie er niet open kunnen. Als laatste hebben we aangegeven dat darten en (pool)-biljarten prima mogelijk is per 1 juni en dat deze sporttakken los gezien zouden moeten worden van de binnensporten. Darten en biljarten zijn bij uitstek sporten waar de anderhalve meter goed gehandhaafd kan blijven. Het zijn geen contactsporten.  In meerdere gemeenten mag er op 1 juni gebiljart worden maar helaas ook in veel gemeenten (nog niet). Ons advies aan biljartaccommodaties is dan ook om in gesprek te gaan met de gemeente.

Wij zijn teleurgesteld over het late tijdstip van informatievoorziening en de tekst zoals deze nu staat beschreven in de modelnoodverordening van het Veiligheidsberaad (per 28 mei). En hopen dat de daarin opgenomen passage over zitplaats op zeer korte termijn door het Veiligheidsberaad wordt aangepast of verduidelijkt.

Het sociale component van onze sporten heeft natuurlijk een belangrijke maatschappelijke en sociale waarde. Denk alleen al aan de vele jongeren en ouderen die door deze sporttakken worden samengebracht en daarmee voorkomen wordt dat ze in een sociaal isolement komen. Daarnaast kunnen darten en biljarten conform de protocollen veilig en op verantwoorde wijze plaatsvinden wanneer alle spelers/klanten en uitbaters zich houden aan de RIVM maatregelen.

Zoals aangegeven hebben wij de laatste weken er alles aan gedaan om per 1 juni de aan horeca verbonden sporten weer te laten beginnen. Echter bepaalt het kabinet of dit mag of niet. Vanaf 1 juli mogen binnensportaccommodaties (waaronder biljart-, snooker-, pool- en dartsaccommodaties) en sportkantines open. Alle vormen van wedstrijden heeft de overheid voorlopig verboden tot 1 september. Wij ontvangen veel vragen of er al weer toernooien georganiseerd mogen worden, bijvoorbeeld in een café met maximaal 30 mensen. Op basis van de huidige maatregelen van de overheid en (model)noodverordening is dit voorlopig verboden tot 1 september.

Als er meer nieuws is vanuit de veiligheidsregio’s / overheid over de juiste interpretatie van de noodverordening publiceren we dat meteen op de website.


Nieuw reserveringsplatform 24Play moet ervoor zorgen dat er weer gebiljart kan worden
Voor veel speellocaties en daarmee ook onze sport is de opening per 1 juni/1juli van cruciaal belang voor hun bestaansrecht. Onderzoek onder speellocaties toont aan dat bijna de helft het mogelijk niet zou redden als de sluiting tot 1 september zou gaan duren en bijna 40% dat een goed reserveringsplatform hun helpt. Maar ondanks dat we blij zijn dat de horeca gefaseerd opgestart gaat worden is het nemen van voorzorgsmaatregelen van enorm belang. Om het spelen verantwoord te laten gebeuren en de locaties daarbij te ondersteunen, hebben wij een reserveringsplatform ontwikkeld waarmee het reserveren veilig en op een leuke manier kan. We hopen met ‘24Play’ de locaties te ondersteunen door de klanten en het aan de horeca verbonden spelaanbod samen te brengen. De app is naar verwachting over twee weken gereed. Lokaliteiten kunnen zich al aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

We stellen het zeer op prijs als u dit bekendmaakt onder de lokaliteiten!


Update Protocol Verantwoord Biljarten

Voor wanneer biljarten weer is toegestaan heeft de KNBB eerder een protocol opgesteld. Dit protocol kan voor verenigingen, lokaliteiten en spelers als leidraad dienen om biljarten (carambole, poolen, snooker en driebanden) op een beheerste en veilige manier te organiseren. Alle vragen, opmerkingen en suggesties die hierop binnenkomen worden gebruikt om het protocol bij te stellen en een FAQ op te stellen.

In de vorige versie stond bij de opmerking over het reinigen van het laken dat dit op advies van een fabrikant was opgenomen. Dit is niet geheel juist want we bedoelden hier niet één maar meerdere fabrikanten en vakhandel  die we hebben geraadpleegd. Op basis hiervan adviseren wij een om een zeer licht vochtige doek te gebruiken. Zie hiervoor de passage in het protocol.

Het protocol biljarten kunt u HIER lezen.

Heeft u, uw vereniging of lokaliteit goede ideeën om het biljarten in een (tijdelijke) 1,5 meter samenleving veilig te organiseren? Of heeft u vragen naar aanleiding van deze tweede versie? Deel ze dan met ons zodat we de goede voorbeelden en vragen gaan delen op de website. U kunt uw suggesties indienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samenwerking
Juist deze crisis maakt duidelijk wat het belang is van samenwerking en sterke bond. We merken dat er steeds meer verenigingen dat ook inzien en hun leden die niet aan competities/pk’s meedoen aanmelden voor het basislidmaatschap, een hele positieve ontwikkeling. We bieden als totale KNBB niet alleen de pk’s en competities (sport), maar veel meer. Denk aan lobby, promotie en evenementen, maar denk ook aan bijvoorbeeld reglementering, ICT/softwareontwikkeling, gehandicaptensport, opleidingen, verenigingsondersteuning, juridische helpdesk en kennisdeling. Diensten waar iedereen wat aan heeft. Hoe georganiseerder we als biljartsport zijn hoe meer we kunnen betekenen en dus hoe meer diensten er aangeboden kunnen worden. Kortom, hoe meer leden we gezamenlijk hebben, hoe sterker we als biljartsport/spel zijn! Het lidmaatschap voor deze zogenaamde niet-spelende leden is slechts €5,- per jaar(!). Met een bijdrage van slechts twee kopjes koffie per jaar kun je dus het verschil maken en jouw geliefde biljartsport laten groeien. We stellen het op prijs als u dit bekendmaakt onder alle bij u aangesloten verenigingen.


Wij hopen dat we met het delen van deze informatie u helpen om de belangrijkste informatie te filteren. Op www.knbb.nl/coronavirus worden bijna dagelijks updates en nieuwsartikelen geplaatst waardoor up to date blijft.

Als er bij u naar aanleiding van Corona vragen zijn dan kunt u deze het beste stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen er alles aan doen om deze zo snel als mogelijk te beantwoorden.

Blijf gezond en mocht u aanvullende vragen hebben dan horen wij dat graag.

Met sportieve groet,

Willem La Riviere

directeur

Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB)

 

Wilt u het laatst gepublicerde nieuws m.b.t. het KNBB Corona beleid lezen KLIK DAN HIER

 

T 0306008404 - M 0610559031

E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.knbb.nlwww.carambole.nlwww.poolbiljarten.nlwww.driebanden.nlwww.snooker.nl


Bondsbureau: 030-6008400, tijdens werkdagen bereikbaar tussen 09:30-12:45 en 13:15-16:00.

Post- en bezoekadres: KNBB, Archimedesbaan 7, 3439 ME Nieuwegein

Facebook: www.facebook.com/knbb.biljartbond

Twitter: https://twitter.com/KNBB_biljart

http://helpdeskdriebanden.knbb.nl/

http://helpdesksnooker.knbb.nl/

http://helpdeskcarambole.knbb.nl/

http://helpdeskpool.knbb.nl/

Samen biljarten geeft meer effect

 

Update 4 mei: Brief KNBB KVC mbt Lidmaatschap en contributie

Aan: alle verenigingen van de KNBB Vereniging Carambole

Van: KVC-bestuur

Datum: 29 april 2020

Onderwerp: Lidmaatschap en contributie 

 
Geachte bestuurders, 
 
Elk jaar worden de verenigingen door de ledenadministratie van de KNBB geïnformeerd hoe en wanneer uiterlijk te handelen m.b.t. mutaties in hun ledenbestand en MijnKNBB. Normaal gesproken zou dat dit jaar niet anders gaan als voorgaande jaren. Maar het Coronavirus zet de hele wereld, en dus ook de biljartwereld, op z'n kop. 
 
Zolang er geen duidelijkheid is over een mogelijke start van het wedstrijdseizoen en in welke vorm, is het moeilijk te zeggen dat de bestaande regels, ten aanzien van lidmaatschap en inschrijfgeld, gehandhaafd dienen te worden. KNBB-breed zullen wij ons beraden over te nemen besluiten zodra er meer duidelijkheid is. Wij zullen u daarover ruim voor 1 augustus berichten. 
 
Er bereiken ons echter nu al berichten dat veel biljarters twijfelen over het voortzetten van hun lidmaatschap en/of over het wel of niet inschrijven. Vanuit persoonlijk perspectief is dat begrijpelijk maar er is ook een keerzijde aan de medaille. Een sterk verminderd ledenaantal betekent dat de kosten van KNBB/KVC door minder schouders gedragen dienen te worden. En wat dat inhoudt, hoeven wij u nu niet uit te leggen. 
 
Juist in deze onvoorspelbare tijden geldt "SAMEN STERK" en zou je de contributie en dus het lidmaatschap kunnen betitelen als een sportieve sponsoring waarmee KNBB/KVC in staat blijven het gebruikelijke wedstrijdprogramma voort te zetten. Wij vertrouwen erop dat wij dan samen deze moeilijke periode kunnen overleven. 
 
Wij begrijpen dat er enorm veel informatie op u afkomt, dat er vragen door leden worden gesteld waar u niet direct een antwoord op heeft en dat u zich ook zorgen maakt over uw gezondheid en die van uw leden. Wij plaatsen dagelijks artikelen op de website onder www.knbb.nl/coronavirus . Hier is veel relevante informatie te vinden. Mocht u nog aanvullende vragen hebben, schroom dan niet contact op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;  

Aanvullend hebben wij samen met de andere sportbonden en NOC*NSF veel informatie voor u klaarstaan zoals een checklist op https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen. 
 
Ook zijn er diverse regelingen waar uw vereniging (mogelijk) gebruik van kan maken zoals €4.000 tegemoetkoming via de TOGS-regeling, zie https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs/faq/voorwaarden. 
 
Stay safe, stay strong. 
 
Namens het bestuur van KVC
Janneke Horneman, secretaris

E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; / T 06-43688800 
 

 

Update 22 april

Protocol verantwoord Biljarten

Op 21 april heeft het kabinet, tezamen met RIVM, een persconferentie gehouden over de stand van zaken met betrekking tot het corona virus (COVID-19). Voor de sport heeft het kabinet besloten dat er voor jeugd en topsporters enige versoepeling komt. Voor het biljarten zijn er buiten de mogelijkheden voor jeugd en topsporters nog geen aanpassingen kenbaar gemaakt.  

 
Het bestuur van de KNBB heeft over dit onderwerp op 21 april vergaderd en kan niet anders concluderen dat er tot 20 mei niet gesport mag worden. Daarnaast heeft het bestuur besloten dat de Bekerfinale en het EK driebanden niet doorgaan.  Het bestuur heeft tijdens deze vergadering ook onderstaand protocol vastgesteld die kan bijdragen om de veiligheid te borgen wanneer het kabinet besluit om de mogelijkheid van sport gefaseerd toe te staan. Dit protocol zal dan ook worden aangepast op het moment dat het kabinet met aanvullende maatregelen en/of verruiming komt.  
 
Inleiding 
 
De Koninklijke Nederlandse Biljartbond is de overkoepelende organisatie van alle keusporten in Nederland. De KNBB is aangesloten bij NOC*NSF. De volgende keusporten zijn ondergebracht bij de KNBB en worden in het protocol aangeduid als biljarten:
• Carambole op zowel de kleine als de grote (match)tafel; 
• Driebanden op de matchtafel ;
• Biljart Artistiek;
• Pool;
• Snooker. 
 
De KNBB heeft al in een vroeg stadium (nog voordat de horeca door het kabinet gesloten werd) besloten de competities stil te leggen. Hiermee dragen wij bij aan de bescherming van de meest kwetsbare groepen en waken voor de gezondheid en de veiligheid in de samenleving. 
 
Tegelijkertijd zien wij ook het belang in van sport en bewegen en voor zowel de fysieke als de mentale gezondheid. Daarnaast wordt de roep van onze leden en accommodaties steeds luider om gecontroleerd en onder strikte voorwaarden hun sportieve leven te hervatten.  
 
Om bovenstaande redenen en op aanwijzing van VWS en NOC*NSF is dit protocol tot stand gekomen.  
 
Voor alle disciplines geldt dat er tijdens biljarten geen sprake is van fysiek contact tussen de sporters en/of hun begeleiders. Sporters en doelgroepen zijn onder te verdelen op basis van het risicoprofiel.
• Deelnemers aan het wedstrijdaanbod zijn in het algemeen onderworpen aan een laag risico;
• Functionarissen zoals arbiters, trainers, wedstrijd- en teamleiders hebben een iets hoger risico door meerdere contactmomenten, maar vallen nog steeds onder een laag risicoprofiel;
• Wedstrijdspelers in de leeftijdscategorie 70+ zijn meer kwetsbaar (hoger risico);
• Bovenstaand geldt ook voor wedstrijdspelers in alle leeftijdscategorieën met gezondheidsklachten; 
 

Daarnaast zijn er nog personen die indirect aan de KNBB/biljartsport zijn gerelateerd. Te denken valt hierbij aan medewerkers/beheerders/vrijwilligers van accommodaties. Zij dragen een hoger risico door meerdere contactmomenten. Alle overige personen dragen een laag risico. Wij volgen het beleid van VWS, EZ en NOC*NSF. 

  
Voor alle hierboven genoemde personen geldt dat zij zich moeten houden aan de RIVM-richtlijnen. 
 
Preambule 
 
1. Bij KNBB-sportactiviteiten is er geen sprake van fysiek contact tussen sporters onderling en met hun begeleiders, trainers of functionarissen zoals arbiters;
2. Betreffende het z.g. 1,5 meter criterium bestaat er sinds 2009 een accommodatierichtlijn vastgelegd door NOC*NSF, VWS en KNBB in het Handboek sportaccommodaties. In deze richtlijn is de afstand van de speler tot de tafel alsmede de afstand tussen twee tafels vastgelegd. Deze afstand bedraagt minimaal 1,5 meter maar bij voorkeur.  De KNBB volgt deze richtlijnen. 
3. Onze voorwaarden en maatregelen moeten helder en hanteerbaar zijn voor alle sporters en alle personen die direct betrokken zijn bij de beoefening van de biljartsport;
4. Daar waar sprake is van specifieke vergunningen moeten de voorschriften van de overheidsorganisaties zoals RIVM, overheid, gemeente en provincie worden opgevolgd;
5. Voor specifieke maatregelen verwijzen wij naar branche specifieke voorschriften voor horeca en andere lokaliteiten zoals biljartcentra in eigendom, gehuurde sportaccommodaties en commerciële accommodaties. 
 
Voorschriften 
 
Onderstaande voorschriften hebben betrekking op alle wedstrijden die onder auspiciën van de KNBB worden gespeeld en zijn een advies voor ook de recreatieve beoefening. De biljartsport vindt plaats in vele verschillende type accommodaties (not for profit) en ook horecagelegenheden. Er zullen ook gemeentelijke voorschriften gelden bij deze accommodaties.  


Risico’s 

Deelnemers aan het wedstrijdaanbod en aan recreatieve beoefening zijn in het algemeen onderworpen aan een laag risico omdat er nauwelijks contactmomenten zijn. Biljarten is dus betrekkelijk veilig mits er maatregelen getroffen en gehanteerd worden. Door de volgende uitgangspunten te hanteren worden de risico’s beperkt: 
 
• Bij de aanvang en afloop van de partij worden geen handen geschud;
• De keuze-trekstoot of leg wordt niet uitgevoerd volgens de wedstrijdreglementen van de KNBB. Zolang  de risico’s bestaan, wordt de beginnende speler aangewezen door middel van tossen of in onderling overleg bepaald;
• Ballen worden vooraf en na afloop gedesinfecteerd; 
• Iedere speler gebruikt zijn eigen materiaal (keu en krijt) en neemt deze altijd mee terug naar zijn stoel;
• Iedere speler zorgt ervoor dat bij zijn zitplaats een desinfecterend middel aanwezig om voorafgaand aan iedere beurt zijn handen te desinfecteren. 
• De arbiter gaat zover mogelijk van de tafel staan;
• Er staat altijd maar één speler tegelijk aan de tafel;
• Als er geen arbiter aan tafel staat, moet het tellen gebeuren door de schrijver of de spelers zelf bij voorkeur met een app of hun smartphone; 
• De tegenstander moet plaatsnemen op minimaal 1,5 meter afstand van de andere speler en tafel;
• Pas als de speler is gaan zitten, mag de tegenstander opstaan en de beurt vervolgen;
• Voor het dragen van een gezichtsmasker worden de voorschriften van het RIVM gevolgd; 
 
Aanvullende voorwaarden   
Voor (gemeentelijke) sportaccommodaties waar een biljartvereniging deelhuurder is zoals sporthallen, multi functionele sportaccommodaties en sportkantines. 
 
• Bij een training mogen maximaal 4 spelers en de trainer aan tafel zijn. Wel letten op het 1,5 meter criterium;
• Aanbevolen wordt dat biljartaccommodaties aparte dagdelen voor 70+ers reserveren.  
 
Aanvullende RIVM-voorwaarden (voor iedereen) 
 
• Was voor en na het spelen je handen;
• Schud geen handen; • Hoest en nies in de binnenkant van je elle boog;
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg op een veilige plek;
• Blijf altijd thuis bij gezondheidsklachten en ook als iemand in jouw huishouden koorts ( 38 graden +) en/of benauwdheidsklachten heeft.  
 
Tenslotte 
 
• Dit protocol kan ook gebruikt worden door spelers en biljartverenigingen die geen lid zijn van de KNBB. Wij zullen dit protocol dan ook plaatsen op onze website.
• Uiteraard hebben wij ook veel vertrouwen in het gezonde verstand van onze leden en gaan ervan uit dat zij letten op hun eigen gezondheid alsmede de gezondheid van andere biljarters.
• Als er aanvullende voorwaarden van overheid of andere branches komen, kan dit protocol worden aangepast. 
• Indien voorwaarden vanuit de overheid worden aangepast, zal de KNBB ook reglementen wedstrijdreglementen aanpassen voor zover dit ons is toegestaan.  
 
 
Let wel: er mag pas gebiljart worden in welke vorm dan ook op het moment  dat het kabinet het besluit heeft genomen dat het is toegestaan! 
 
Nieuwegein 21 april 2020. 
 
 

 

Update 1 april

Besluit/standpunt KNBB Vereniging Carambole

Carambole laat definitief alle geplande gewestelijke en nationale vervolgwedstrijden vervallen.

Wij nemen nu dit besluit, het geeft duidelijkheid. Met alle districtsvoorzitters of hun vervanger is gesproken, en men is unaniem voorstander om het seizoen af te sluiten. Het besluit dat wij nu al nemen, heeft daarmee de steun van alle districten.

Een herhaaldelijk gehoord argument: als we wedstrijden laten doorgaan, zullen er wellicht spelers zijn die hun team niet in de steek willen laten, terwijl ze liever niet zouden spelen. Dat willen wij voorkomen. Op welke termijn zullen we weer zorgenvrij kunnen biljarten? We hebben er nog geen enkel zicht op. De signalen zijn tot nu toe dat er tenminste een flink deel van de zomer mee gemoeid zal zijn.

Wij vinden dat wij als KVC, met zoveel ouderen onder ons, niet langs het randje moeten willen lopen. Daarom scheppen we duidelijkheid. Als de regering t.z.t. besluit om de toegang tot horeca en andere lokaliteiten weer vrij te geven, kan men naar eigen keuze de keu weer ter hand nemen of nog even wachten. Het is dan een vrije keuze zonder druk. Zo kan het sociaal leven weer geleidelijk op gang komen. Het zal zolang er geen medicijn of vaccin is, heus nog geruime tijd duren voor wij ons allen weer veilig voelen. Wij menen onze leden het beste van dienst te zijn door nu deze duidelijkheid te geven.

Voor meer informatie klik op deze link.

Agenda

Geen evenementen